Ανακαλύπτοντας τις Θεές μέσα μας

Ανακαλύπτοντας τις Θεές μέσα μας

Η επαφή με τις θεές στην αρχαία Ελλάδα

Στην αρχαία Ελλάδα οι γυναίκες ήξεραν ότι η μοίρα και η ζωή τους ήταν υπό την κυριαρχία της θεάς που τιμούσαν.Οι υφάντρες είχαν ανάγκη την Αθηνά, τα νεαρά κορίτσια ήταν προστατεύομενα της Άρτεμις, ενώ οι παντρεμένες γυναίκες τιμούσαν την Ήρα.Την ώρα της γέννας προσεύχονταν στην Άρτεμη να τις απαλλάξει από τους πόνους και καλούσαν την Εστία να ευλογήσει το σπίτι τους. Θεωρούσαν όλες τις θεές ισχυρές και τις τιμούσαν με τελετές και προσφορές.

Η επαφή της σύγχρονης γυναίκας με τις θεές

Στις σύγχρονες γυναίκες οι θεές υπάρχουν ως αρχέτυπα και μπορεί όπως στην αρχαία Ελλάδα να διεκδικούν τα δικαιώματα τους ή να απαιτούν την κυριαρχία πάνω σ’ αυτές. Ακόμη κι αν δεν έχουν επίγνωση ποια θεά τις επηρεάζει. Όλες οι θεές είναι δυνητικά πρότυπα για την ψυχή των γυναικών, όμως στην κάθε γυναίκα άλλα πρότυπα ενεργοποιούνται και άλλα όχι.

Τι λέει ο Jung για τα αρχετυπικά σχήματα;

Ο σχηματισμός των κρυστάλλων ήταν μια αναλογία που χρησιμοποιούσε ο Jung για να εξηγήσει τη διαφορά ανάμεσα στα αρχετυπικά σχήματα τα οποία είναι οικουμενικά και τα ενεργοποιημένα αρχέτυπα που λειτουργούν μέσα μας. Δηλαδή, ένα αρχέτυπο μοιάζει με αόρατο σχήμα που καθορίζει ποια μορφή και δομή θα αποκτήσει ο κρύσταλλος όταν θα έχει σχηματιστεί. Όταν ο κρύσταλλος πάρει τη μορφή του,το σχήμα που θα αναγνωρίσουμε θα είναι ανάλογο με ένα ενεργοποιημένο αρχέτυπο.

Πώς μας επηρεάζουν αυτά τα αρχετυπικά σχήματα;

Τα αρχέτυπα μπορούμε να τα συγκρίνουμε με την προδιαγραφή που υπάρχει στους σπόρους. Η ανάπτυξη ενός σπόρου εξαρτάται από το χώμα, τις κλιματικές συνθήκες τη φροντίδα του καλλιεργητή την έκταση και το βάθος του εδάφους και τέλος τη δύναμη και την αντοχή της ποικιλίας του ίδιου του σπόρου. Παρομοίως, το ποια ή ποίες θεές μέσα μας είναι ενεργοποιημένες και πως μας επηρεάζουν το συγκεκριμένο χρόνο εξαρτάται: από την έμφυτη προδιάθεση, την οικογένεια και το πολιτιστικό περιβάλλον, τις ορμόνες, τους άλλους ανθρώπους γύρω μας, τις επιλεγμένες δραστηριότητες και τα στάδια της ζωής.

Βιβλιογραφία

Θεές σε κάθε γυναίκα Jean Shinoda Bolen

Scroll to Top