Τι είναι η αυτογνωσία ;

Η αυτογνωσία είναι εξαιρετικά σημαντική επειδή μας βοηθά να κοιτάξουμε τον εαυτό μας από μια εξωτερική προοπτική, μια πιο συνειδητή προοπτική, ώστε να μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας πιο ειλικρινά. Η αυτογνωσία και η πραγματική συνειδητοποίηση είναι να δώσουμε προσοχή στο τι συμβαίνει γύρω μας και τι συμβαίνει μέσα μας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την συνειδητοποίηση, να βρούμε τι αλλαγές θέλουμε να κάνουμε. Γνωρίζοντας τι συμβαίνει στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Δίνουμε προσοχή στα συναισθήματα, στις συνήθειες, στις συμπεριφορές, στους φόβους μας. Κατανοούμε , τους τρόπους που σκεφτόμαστε, τις προτιμήσεις μας, τους τρόπους που επικοινωνούμε. Έτσι αποφασίζουμε πώς θέλουμε να ζούμε με περισσότερη ελευθερία, χαρά και ευημερία.

Γιατί είναι σημαντική η προσωπική ανάπτυξη;

Η προσωπική ανάπτυξη σημαίνει να ενισχύσουμε όλες τις πτυχές του εαυτού μας: το μυαλό, το σώμα και το πνεύμα. Η προσωπική ανάπτυξη είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί δημιουργεί τις συνθήκες για να αποδεχθούμε τον εαυτό μας. Να βελτιώσουμε τα μέρη του εαυτού μας που χρειάζονται βελτίωση και να θεραπεύσουμε τα μέρη του εαυτού μας που μας προκαλούν τον πιο δυνατό πόνο.

Η προσωπική ανάπτυξη, με λίγα λόγια, μας βοηθά να γίνουμε αυτό που πραγματικά είμαστε. Και είναι σημαντικό να είμαστε αυτό πραγματικά είμαστε επειδή η ευθυγράμμιση με τον αληθινό μας εαυτό είναι αυτό που μας οδηγεί στην εσωτερική ειρήνη, την υγεία, την ευτυχία, την αφθονία και την ελευθερία.