Τι είναι η διαχείριση των συγκρούσεων;

Η διαχείριση των συγκρούσεων είναι η διαδικασία περιορισμού των αρνητικών πτυχών της σύγκρουσης, ενώ παράλληλα μεγιστοποιεί τις θετικές πτυχές της σύγκρουσης. Ο στόχος της διαχείρισης των συγκρούσεων είναι να βελτιωθεί η εκμάθηση και τα αποτελέσματα, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε ομαδικό περιβάλλον, ώστε οι άμεσα εμπλεκόμενοι να κατανοήσουν και εξελίξουν άμεσα όλα τα ωφέλιμα στοιχειά που προκύπτουν από την όποια σύγκρουση.

Θα βοηθηθώ αν απευθυνθώ σε κάποιον ειδικό;

Όταν μια προσωπική σύγκρουση οδηγεί σε απογοήτευση και απώλεια αποτελεσματικότητας , τότε η συμβουλή του ψυχολόγου μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο αντίδοτο. Μερικές φορές η απλή διαδικασία εκτόνωσης των συναισθημάτων – δηλαδή της έκφρασής τους σε έναν ενδιαφερόμενο και κατανοητό ακροατή – αρκεί για να ανακουφίσει την απογοήτευση και να δώσει τη δυνατότητα στο απογοητευμένο άτομο να προχωρήσει σε ένα πλαίσιο προβληματισμού για την επίλυση προβλημάτων. Θα τον βοηθήσει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια προσωπική δυσκολία που επηρεάζει δυσμενώς το έργο του. Η μη κατευθυντική προσέγγιση είναι μια ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος για τέτοιου είδους καταστάσεις.