Η κατεύθυνση της δύσης! Το ταξίδι πέρα από τον θάνατο

Ταξιδεύοντας πέρα από τον θάνατο

Η δεύτερη κατεύθυνση στον θεραπευτικό τροχό είναι η Δύση και αναπαρίσταται με τον Ιαγουάρο, τον χρυσό Ιαγουάρο,την δύναμη της ζωής-θανάτου. Είναι αυτός που μας βοηθάει να ταξιδέψουμε πέρα από τον θάνατο, να αντιληφθούμε τον εαυτό μας σαν πνευματικό ον, όχι μόνο σαν ένα φυσικό ον που έχει μια περιστασιακή πνευματική εμπειρία, αλλά σαν ένα πνευματικό ον που έχει μια βιολογική εμπειρία.

Η επιστήμη αναγνωρίζει τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής που είναι γνωστός ως νόμος της εντροπίας. Κάθε παραδοσιακή κοινωνία στον πλανήτη έχει αναγνωρίσει αυτή την δύναμη. Έτσι, λοιπόν η επιστήμη αναγνωρίζει ότι τα πάντα στο σύμπαν τείνουν προς το χάος, αυτό είναι η εντροπία. Αλλά είναι περίεργο ότι η ζωή πάει ενάντια στην εντροπία. Η ζωή αψηφά την εντροπία , αναζητάει την ομορφιά. Έχουμε τα κύτταρα που φτιάχνουν ομάδες για να δημιουργήσουν
ιστούς, οι ιστοί συνεργάζονται με άλλους ιστούς για να φτιάξουν όργανα,  που και αυτά με την σειρά τους φτιάχνουν ομάδες με άλλα όργανα για να φτιάξουν τον οργανισμό. Έτσι, η ζωή αναζητάει την πολυπλοκότητα και την ομορφιά. Η ζωή είναι αντίθετη στην εντροπία.

Τι μαθαίνουμε στην κατεύθυνση της δύσης;

Στην κατεύθυνση της Δύσης, ο σαμάνος μαθαίνει να βαδίζει πέρα από τον φόβο, πέρα από την βία και πέρα από τον θάνατο. Ο Ιαγουάρος αντιπροσωπεύει επίσης μια από τις τέσσερις βασικές οργανωτικές αρχές του σύμπαντος. Μάλιστα, κάθε μια από τις τέσσερις κατευθύνσεις αναπαριστά μια από τις τέσσερις οργανωτικές αρχές όλης της δημιουργίας, που κάθε παραδοσιακή κοινωνία έχει προσδιορίσει. Εμείς, έχουμε αναγνωρίσει τους τέσσερις θεμελιώδεις νόμους της φυσικής, που ο Άινστάιν έψαχνε την θεωρία ενοποιημένου πεδίου που θα τις ενοποιούσε σε μόνο πεδίο. Η θεμελιώδης γλώσσα του σύμπαντος έχει τέσσερα γράμματα, είναι ένα αλφάβητο τεσσάρων γραμμάτων. Εμείς τα αποκαλούμε οι τέσσερις θεμελιώδεις νόμοι της φυσικής, οι σαμάνοι τα αποκαλούν Ερπετό, Ιαγουάρο, Κολυμπρί και Αετό.