Η Τέχνη της θεραπευτικής σχέσης

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Πώς ο τρόπος της αλληλεπίδρασης στη σχέση θεραπευτή- πελάτη επηρεάζει την αλλαγή;

Ο Carl Rogers λέει για τον θεραπευτή : «Να είσαι αυτό που είσαι στην πραγματικότητα ». Αυτή η ενότητα, η συνέπεια και η συμβατότητα του εξωτερικού με τον εσωτερικό εαυτό, αποτελεί προυπόθεση και ουσιώδη βάση της βέλτιστης επικοινωνίας, συνδέοντας την εμπειρία με την συνειδητότητα και την συνειδητότητα με την επικοινωνία.
Αυτό συμβαίνει όταν ο θεραπευτής είναι σε επαφή με όσα βιώνει την κάθε στιγμή μέσα στη σχέση του με τον άλλο, όταν είναι κάθε στιγμή σε κατάσταση αρμονικής συμφωνίας με τον εαυτό του. Γνωρίζοντας ότι πρέπει να δείχνει αυτό που πραγματικά είναι και να μην υιοθετεί ένα προσωπείο επαγγελματισμού ή μια στάση ψυχρής ή αυταρχικής απομάκρυνσης απ’ τον συνανθρωπό του.
«Σημαίνει να επιτρέπεις στον άλλον να ξέρει που βρίσκεσαι συναισθηματικά».
Οι άνθρωποι που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά της εσωτερικής συνοχής, ενότητας, αυθεντικότητας μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε «που βρίσκονται» και έτσι να αισθανόμαστε αβίαστα και με ευκολία εμπιστοσύνη και ασφάλεια στη σχέση μας μαζί τους. Αντίθετα τα άτομα που κρύβονται πίσω από προσωπεία, μας κάνουν να αναρωτιόμαστε συνέχεια για τα αληθινά τους συναισθήματα, έτσι γινόμαστε διστακτικοί, υιοθετούμε μια στάση άμυνας που δεν βοηθάει στο άνοιγμα στη σχέση.

H θεραπευτική σχέση βασίζεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:

α) την εγκαθίδρυση της εμπιστοσύνης
β) την ανάπτυξη της οικειότητας, η οποία επιτρέπει στον θεραπευόμενο να είναι σε θέση να αποκαλύψει βαθύτερα επίπεδα της εμπειρίας του
γ)της εδραίωσης μιας αυξανόμενης αμοιβαιότητας ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο.

Γενικότερα η θεραπευτική σχέση βοηθάει χάρη στην θετική στάση, συνεργασία, μη ερμηνευτική και μη κατευθυντική προσέγγιση που καθιστά ικανά τα άτομα να νιώσουν ελεύθερα και να εργαστούν πάνω στα θέματα που τα απασχολούν στο παρόν.
Είναι χαρακτηριστική η τάση του ανθρώπου να μπορεί, λεει ο Rogers, να γίνει «ο αρχιτέκτονας του εαυτού του» να αποκαταστήσει την πίστη του στη μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα του, και να ζήσει με υπευθυνότητα τη ζωή του.
Βιβλιογραφία:Διαδικασία εστίασης (focusing) Eugene T.Gendlin εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
Carl Rogers,AWayof being ,Boston
Carl Rogers On Becoming a person

Τζέσικα Μαργαρίτη (Συμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύτρια)

Scroll to Top