Μύθοι και ψυχοθεραπεία

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Τι συμβολίζει η αναπαράσταση των μύθων;

Η αναπαράσταση των μύθων προσδιορίζεται ως το παιχνίδι που περιλαμβάνει προσωποποίηση ή ταυτοποίηση με τους ήρωες του μύθου. Τα άτομα πλάθουν συμβολικά κάποια στιγμιότυπα της καθημερινότητάς τους μέσω της επινοητικής διαδικασίας. Έτσι τα άτομα  είναι ταυτόχρονα ο εαυτός τους αλλά και κάποιος άλλος, ενός ήρωα για παράδειγμα. Εξίσου, συνυπάρχουν τα καθημερινά τους πραγματικά βιώματα με τα φανταστικά.

Ποια είναι η ερμηνεία του ρόλου;

Οι μύθοι ξαναζωντανεύουν από τα άτομα  και η αναπαράσταση των ρόλων γίνεται  αυθόρμητα και επομένως ασυνείδητα. Αν δεχτεί κανείς ως προϋπόθεση ότι η δραματοποίηση είναι γενετικά προσδιορισμένη. Ως πηγή ρόλου, το μυθικό ταξίδι ανοίγει ένα παράθυρο με θέα τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα αναπτύσσουν έννοιες του ρόλου σύμφωνα με το φύλο, την οικογένεια και τη κουλτούρα. Η δραματοποίηση των μύθων είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας χρήσιμη για την αντιμετώπιση παιδιών αλλά και ενηλίκων με προβλήματα.

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας
Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας
Έντεχνη δράση ο χώρος ψυχοθεραπείας

Το παιχνίδι ως μεσώ θεραπείας

Στη διαδικασία του θεατρικού παιχνιδιού τα άτομα αναλαμβάνουν ρόλους και  τους υποδύονται ενώπιον του θεραπευτή. Αν και η ψυχαναλυτική παράδοση της θεραπείας μέσω παιχνιδιού, την οποία ξεκίνησε η Melanie Klein, θεωρεί το παιχνίδι ένα μέσο με συγκεκριμένο σκοπό ανάλυσης. Εναλλακτικές παραδοσιακές απόψεις βασισμένες στη θεραπεία μέσω δράματος και μέσω τέχνης θεωρούν το παιχνίδι ταυτόχρονα το μέσο και το σκοπό της θεραπείας .

Scroll to Top