Η Σαμάνικη Διδασκαλία και η σύγχρονη Κβαντική Φυσική

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Η σαμάνικη διδασκαλία υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρωπότητας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μέσα από αυτήν αναδύθηκαν οι πρώτοι θεραπευτές, δάσκαλοι και επιστήμονες. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας των  Σαμάνων χάθηκε μέσα από δοκιμασίες στη διαδρομή της ανθρωπότητας. Το σημαντικότερο θέμα της σαμάνικης διδασκαλίας είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε την πρόθεση μας. Η πρόθεση είναι το μέσο με το οποίο συνδεόμαστε με τον κόσμο γύρω μας. Για τους σαμάνους είμαστε όλοι συνδεδεμένοι, τα πάντα είναι ζωντανά και πάλλονται. Σήμερα στη σύγχρονη εποχή, η επιστήμη της κβαντικής φυσικής έχει έρθει στην πραγματικότητα μας, επιβεβαιώνοντας τις αρχαίες πρακτικές του σαμανισμού.

Τι ακριβώς είναι ένας Σαμάνος και τι κάνει;

Η ιστορία του Σαμανισμού έχει εντοπιστεί σε όλες τις ηπείρους στον πλανήτη. Η Σαμάνικη Διδασκαλία δεν είναι θρησκεία ούτε είναι ένα σύστημα πεποιθήσεων. Είναι μια κοσμοθεωρία με πορεία προς τη σοφία και τη γνώση, που αποκτάται με την άμεση εμπειρία του φυσικού κόσμου. Για τους Σαμάνους όλα είναι ζωντανά και πιθανά,  είναι μέρος του φυσικού κόσμου. Ο σαμανισμός δεν συνδέεται με το υπερφυσικό, είναι μια διαδικασία συντονισμού με αυτό που βρίσκεται στον αόρατο κόσμο της ενέργειας. Ο Σαμάνος εκπαιδεύεται μέσα από τελετουργίες, τελετές και μυήσεις για να κυριαρχήσει τόσο στη φυσική όσο και στην ενεργειακή σφαίρα. Για τους ιθαγενής της Αμερικής, ο Σαμάνος άντρας ή γυναίκα είναι ο άνθρωπος της σοφίας. Είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα της κοινότητας του / της. Σε όλες αυτές τις κουλτούρες, ο Σαμάνος επεμβαίνει τόσο στον φυσικό / υλικό κόσμο (φυτά, ζώα, μέταλλα, στοιχεία) όσο και στον εσωτερικό / άυλο κόσμο (υποσυνείδητο). Στον πολιτισμό μας, ο «οικογενειακός γιατρός» του χωριού έκανε επισκέψεις στα σπίτια, για να ξεγεννήσει τα μωρά, να θεραπεύσει τους άρρωστους, να συμβουλεύσει στη θλίψη και να παρηγορήσει στο θάνατο. Αυτός θα μπορούσε κάλλιστα να ονομαστεί Σαμάνος.

Πως μπορούμε να κατανοήσουμε την επιστήμη του Σαμανισμού

Μέχρι πριν από περίπου 100 χρόνια, η σύγχρονη επιστήμη οργανώθηκε γύρω από το Νευτώνειο μηχανιστικό μοντέλο. Το σύμπαν αποτελείται από ύλη, η οποία θα μπορούσε να εξηγηθεί από το νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος. Η ενέργεια ήταν η φυσική επιρροή που είχε ένα αντικείμενο ή ένα σύστημα σε ένα άλλο. Όλα ήταν προβλέψιμα και μετρήσιμα. Πολλές από τις αρχές της σύγχρονης ιατρικής ανακαλύφθηκαν μέσα στα όρια αυτού του μηχανιστικού παραδείγματος.

Οι αρχές του 20ού  αιώνα σηματοδότησαν μια καταπληκτική ανακάλυψη ότι η ύλη και η ενέργεια εναλλασσόταν. Για παράδειγμα, στα επιστημονικά πειράματα το φως θα μπορούσε να είναι είτε ένα ενεργειακό κύμα είτε ένα σωματίδιο. Επιπλέον, το ίδιο σωματίδιο θα μπορούσε να βρίσκεται σε περισσότερα από ένα μέρη ταυτόχρονα. Μια καταπληκτική πτυχή αυτού του πειράματος ήταν ότι ο καθοριστικός παράγοντας του κύματος ή του σωματιδίου ήταν η ανθρώπινη σκέψη. Η ανθρώπινη συνείδηση είχε φυσική επίδραση στο σύμπαν. Η κβαντική φυσική γεννήθηκε και άλλαξε τα πάντα. 

Δεν είμαστε βέβαια οι ειδικοί που μπορούν να μιλήσουν για την κβαντική φυσική. Όμως μιλάμε για την εμπειρία του ότι ένας Σαμάνος καταλαβαίνει εμπειρικά ότι ένας σύγχρονος κβαντικός φυσικός. Καταλαβαίνει ότι η ενέργεια είναι το δομικό στοιχείο όλων όσων μπορούμε να δούμε και να μετρήσουμε στο σύμπαν, συμπεριλαμβανομένου του σώματος και του μυαλού μας. Η ενέργεια οργανώνει όλα τα υλικά πράγματα στο σύμπαν και η ενέργεια μπορεί να βοηθήσει να ξεμπλοκάρουν. Ο Σαμάνος είναι ο διαμεσολαβητής μεταξύ του ορατού κόσμου και του αόρατου κόσμου της ενέργειας.

Ο Σαμάνος εκπαιδεύεται να βλέπει και να εργάζεται στο επίπεδο της ενέργειας.

 Ένα ενεργειακό πεδίο περιβάλλει κάθε ζωντανό πράγμα που ενεργεί ως κεραία για την παγκόσμια δύναμη ζωής, γνωστή ως Qi ή chi ή prana. Αν αυτή η κεραία δυσλειτουργεί ή γίνει τοξική, το οποίο συμβαίνει όταν είμαστε σε μόνιμο άγχος ή έχουμε τραυματικές εμπειρίες, τότε το σώμα παρουσιάζει δυσλειτουργία και μπλοκαρίσματα. Με την εκκαθάριση των τοξικών αποτυπώσεων του τραύματος, ο Σαμάνος μας δείχνει τον δρόμο προς την αποκατάσταση της αρμονίας, αφαιρώντας αυτό που μας εμποδίζει να ζούμε ευτυχισμένοι. Όταν έχουμε ένα καθαρό και ανοιχτό κανάλι τότε η ροή της ενέργειας είναι εύκολη και το αποτέλεσμα της είναι ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα και μια ισορροπημένη χημεία του εγκεφάλου.

Ο Σαμάνος  χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στο ενεργειακό του πεδίο για να διευκολύνει τον πελάτη του να ξεπεράσει την όποια δυσκολία τον απασχολεί. Ξέρει ότι το σώμα, το μυαλό, η ψυχή και το πνεύμα είναι συνδεδεμένα. Έτσι μια ανεπιθύμητη κατάσταση που εκφράζετε σε κάποιο από αυτά μπορεί να  επηρεάσει άμεσα και τα υπόλοιπα. Η σαμανικη διδασκαλία μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στη φύση και να μας βοηθήσει να απελευθερωθουμε από ανεπιθύμητες καταστάσεις. 

Επιμέλεια

Scroll to Top