Οι 5 αρχές του Munay ki

Ο καλύτερος τρόπος για να ενστερνιστείτε τις αρχές Munay Ki είναι να ζείτε με κάθε μία από αυτές, όπως και να εργάζεστε με κάθε ένα από τα Τελετουργικά. Το τι σημαίνουν αυτές οι αρχές για σας – σκεφτείτε τις, εργαστείτε με αυτές προσωπικά. Είναι επομένως μια προσωπική εμπειρία και όχι το να παραλαμβάνεις τη σοφία του άλλου.

1.Μη-Βία και Μη Επίκριση (προς τον εαυτό και τους άλλους)

2.Η Αυτοσυγκράτηση Ότι δεν παίρνουμε περισσότερο από ό,τι χρειαζόμαστε.

3.Η Ακεραιότητα. Ακεραιότητα στην αυτοδιάθεση. Δεν θέτουμε σε κίνδυνο τον εαυτό προκειμένου να ευχαριστήσουμε τους άλλους. Ανακαλύπτοντας ποιες είναι οι αξίες μας.

4.Η Ειλικρίνεια. Κρατήστε την αλήθεια που παράγετε κάθε στιγμή. Ξέροντας ότι αυτό που λέτε θα το πράξετε.
Όλα γίνονται η αλήθεια … γίνεται πραγματικό… να είστε προσεκτικός με το τι λέτε… ότι αυτό που λέτε περιέχει τις αρχές της μη βίας, της μετριοπάθειας, της ακεραιότητας.

5.Γενναιοδωρία. Λαμβάνοντας αυτό από τον έξω στον κόσμο και
Δίνοντας χωρίς αποτέλεσμα

Ο καλύτερος τρόπος για να ενστερνισθεί τε τις αρχές είναι να ζείτε με κάθε μία από αυτές, όπως και να εργάζεστε με κάθε ένα από τα Τελετουργικά.
Το τι σημαίνουν αυτές οι αρχές για σας – σκεφτείτε τις, εργαστείτε με αυτές προσωπικά. Είναι επομένως μια προσωπική εμπειρία και όχι το να παραλαμβάνεις τη σοφία του άλλου.