Τι ορίζετε ως σεξουαλική διαταραχή;

Σεξουαλική διαταραχή, που ονομάζεται επίσης «Ψυχοσεξιακή δυσλειτουργία», ορίζετε η αδυναμία ενός ατόμου να βιώσει σεξουαλική διέγερση ή να επιτύχει σεξουαλική ικανοποίηση κάτω από κατάλληλες συνθήκες, ως αποτέλεσμα είτε σωματικής διαταραχής είτε, πιο συχνά, ψυχολογικών προβλημάτων.

Οι πιο κοινές μορφές Σεξουαλικής διαταραχής έχουν οριστεί ως:

  •  Ανικανότητα ή στυτική δυσλειτουργία (ανικανότητα ενός άνδρα να επιτύχει ή να διατηρήσει τη στύση του πέους)
  • Ψυχρότητα ή υπογυνισμός (ανικανότητα μιας γυναίκας να επιτύχει διέγερση ή οργασμό κατά τη σεξουαλική επαφή)

Η αποτυχία της σεξουαλικής αντίδρασης στην γυναίκα- όπως και στα άντρα – μπορεί να έχει συγκεκριμένες οργανικές πηγές. Όπως είναι η περίπτωση των γυναικών που βιώνουν κολπικούς σπασμούς ή πόνο κατά τη διάρκεια της απόπειρας συνουσίας. Ομοίως, η σεξουαλική απόκριση των γυναικών μπορεί να επηρεαστεί από καθαρά ψυχολογικές αιτίες, που προκαλούνται από συναισθηματικές συγκρούσεις εκτός της σεξουαλικής σχέσης ή από άγχος και άλλες πιέσεις μέσα στη σχέση.

Πιο είναι το ποιο συχνό αίτιο;

Όταν εμφανίζετε μια σεξουαλική διαταραχή , η δυσλειτουργία το ατόμου συνήθως αντικατοπτρίζει το άγχος του ή άλλα αρνητικά συναισθήματα σχετικά με τη σεξουαλική πράξη ή τον σύντροφο, αν και οι συναισθηματικές συγκρούσεις έξω από τη σεξουαλική σχέση μπορούν επίσης να προκαλέσουν αποτυχίες της σεξουαλικής λειτουργίας.