Τι διαφορά έχει ο ψυχοθεραπευτής από έναν καλό φίλο;

 Ένας καλός φίλος θα ακούσει αυτό που μας απασχολεί και θα μας προτείνει κάποια λύση, πιθανόν πετυχημένη. Ωστόσο, είναι πιθανό να μας κρίνει ή ακόμα και να ερμηνεύσει τα γεγονότα σύμφωνα με τα δικά του βιώματα και πεποιθήσεις, κάτι που είναι πιθανό να μας αποπροσανατολίσει και μας αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο. Αντίθετα, η σχέση που δημιουργείτε ανάμεσα στον ψυχοθεραπευτή και το θεραπευμένο αναπτύσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ψυχοθεραπευτής, έχοντας την επιστημονική γνώση και εμπειρία, είναι αντικειμενικός. Έχει μεθόδους και τεχνικές, έτσι μπορεί να προτείνει στο άτομο εναλλακτικές λύσεις, που του ταιριάζουν καλύτερα.