Τι είναι οι εναλλακτικές θεραπείες;

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

συχνότερες ερωτήσεις θεραπεία

Τι είναι οι εναλλακτικές θεραπείες;

Οι εναλλακτικές θεραπείες, όπως συνήθως λέγονται, είναι ήπιες, μη φαρμακευτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις που προτείνουν ένα  διαφορετικό τρόπο  θεραπείας  από την συμβατική ιατρική μέθοδο. Ο όρος εναλλακτική θεραπευτική, συνήθως, χρησιμοποιείται για να περιγράψει πρακτικές, που συμπληρώνουν τις συμβατικές ιατρικές θεραπείες. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Συμπληρωματικής και Εναλλακτικής Ιατρικής (National Center of Complementary and Alternative Medicine, NCCAM), ο όρος περιλαμβάνει διάφορα είδη θεραπευτικών πρακτικών, που δεν θεωρούνται τμήμα της σύγχρονης συμβατικής ιατρικής.
Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι εναλλακτικές θεραπευτικες  τεχνικές  είναι πανάρχαιες μέθοδοι που χρησιμοποιούνταν από θεραπευτές αρχαίων πολιτισμών για την αντιμετώπιση των ασθενειών. Η θεραπευτική προσέγγιση στηρίζεται στο γεγονός, δηλαδή, ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο βιολογική μηχανή από ξεχωριστά όργανα, αλλά ένα πολυεπίπεδο όν, ένα ενιαίο ψυχο-οργανικό σύνολο. Η οπτική των εναλλακτικών θεραπειών, όσο άφορα την θεραπεία, είναι το άτομο να ανακτήσει τις χαμένες του ισορροπίες. Ο άνθρωπος-οργανισμός αντιμετωπίζεται  ως ολότητα, συνεπώς όταν αρρωσταίνει το σώμα  έχει αρρωστήσει πρώτα η ψυχή και το πνεύμα.

Scroll to Top