Οι εναλλακτικές θεραπείες είναι κάποιο είδος αίρεσης ;

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Οι εναλλακτικές θεραπείες είναι κάποιο είδος αίρεσης ;

Σε καμιά περίπτωση…

Σε καμιά περίπτωση οι εναλλακτικές θεραπείες δεν θα πρέπει να συνδέονται με ορούς όπως δόγματα, θρησκείες, αιρέσεις κτλ. Ο εναλλακτικές θεραπείες είναι μια ολιστική προσέγγιση της ανθρώπινης ύπαρξης με στόχο την βελτίωση και την εξέλιξη αυτής. Δυστυχώς όμως, ο κόσμος τον εναλλακτικών θεραπειών, όπως και στην πλειοψηφία των κοινωνικών δράσεων, δεν είναι αλώβητος από άτομα χαμηλής ηθικής που δεν διστάζουν να εκμεταλλευτούν τις οποίες ανάγκες των συνανθρώπων μας.

Scroll to Top