Οι εναλλακτικές θεραπείες θεραπεύουν τα πάντα;

Έντεχνη δράση άρθρο ψυχοθεραπείας

Οι εναλλακτικές θεραπείες θεραπεύουν τα πάντα;

Οι εναλλακτικές θεραπείες θεραπεύουν τα πάντα;

Όπως και στην συμβατική ιατρική, οι εναλλακτικές θεραπείες δεν έχουν την απάντηση στα πάντα.
Χάρη στην ολιστική θεώρηση τους για την υγειά, δείχνουν πιο κατάλληλες όσον άφορα την πρόληψη, τις οξείες και χρόνιες παθήσεις, που δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγειά του ασθενούς, και τα ψυχοσωματικά προβλήματα. Στην περίπτωση σοβαρών ασθενειών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά και να βελτιώσουν την ψυχολογική κατάσταση. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την Ιατρική πράξη.

Scroll to Top